Föremål

Ask till skärp

Ask av papp, på utsidan klädd med blått papper med en smal inpressad guldram utmed lockets ytterkanter samt på dess mitt guldtext: "Aller underdånigst // Tilegnet Hans Majestaet // Kong Carl XV // af // Kunstdreier L.C. Voigt". Asken invändigt stoppad och klädd med gult siden samt med lös kudde likaså klädd med gult siden.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ask
Kategori Militära uniformer, svenska
Material Papp, Papper, Siden
Storlek Vikt 330 g, Höjd 160 mm, Bredd 160 mm, Längd 424 mm
Antal 1
Tillverkare Karl XV av Sverige-Norge (Påskrift), Voigt, L C (Påskrift)
Inskription Signatur/Påskrift: Aller underdånigst // Tilegnet Hans Majestaet // Kong Carl XV // af // Kunstdreier L.C. Voigt, Signatur/Påskrift: Aller underdånigst // Tilegnet Hans Majestaet // Kong Carl XV // af // Kunstdreier L.C. Voigt, Signatur/Påskrift: Aller underdånigst // Tilegnet Hans Majestaet // Kong Carl XV // af // Kunstdreier L.C. Voigt, Signatur/Påskrift: Aller underdånigst // Tilegnet Hans Majestaet // Kong Carl XV // af // Kunstdreier L.C. Voigt
Fysiska egenskaper Färg: Blå, Färg: Gul
Föremålsnummer 11312_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3568:k