Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Spetskrage, Gustav II Adolf.

Spetskrage, indelad i fält av smala spetsar och kantad med breda, uddiga sådana. Överlämnad från Drottningholms slott 1863. Har enligt traditionen burits av Gustav II Adolf vid en bal i Augsburg den 30 maj 1632, och blivit sönderriven av kungens danspartner, jungfru Anna Maria Breesler (Breissler) och överlämnats till henne som gåva (jfr text nr 32.397). Kragen har troligen ärvts av hennes barnbarn, Jacobina Lauber, gift med den som skrivit texten. Överlämnad till LRK jämlikt k. brev av den 10 augusti 1932 från St. Historiska Museum, SHM nr 3121:18 "1 st spetskrage, hvilken, enligt uppgift, burits av Gustav II Adolf och av honom blivit skänkt jämte hans bild till jungfru Jacobina Lauber i Augsburg år 1632; enligt en bilagd Tysk anteckning skall jungfru Jacobina då konungen på en bal "dieselbe gnädigst liebkosete" hafva rifvit de hål, som finnas i kragen, "weil Sie sich aus Schamhafftigkeit ihm etwas geweigert", uppfästad på papper; förteckning 20".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Krage
Kategori Löskragar
Storlek Höjd 210 mm, Längd 635 mm
Antal 1
Datering 1632
Tidigare ägare Ägare: Breesler, Anna Maria, Ägare: Gustav II Adolf av Sverige, Givare: Historiska museet
Föremålsnummer 20769_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 32:73:a