Föremål

Det teutsche Florus aus dem lateinischen Eberh. Wassenbergs übergetragen, und biss aufs 1645 Jahr fahrtgesetzet. Dantzigk beij Andreas Hunefeld. 1645.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1645, 1600 (1645; 1600 (bandets tillverkning); 1645 (tryckår))
Tillverkningsplats Danzig
Tillverkare Hünefeld, Andreas (Förläggare), Wassenberg, Everhard (Författare)
Föremålsnummer 108713_SKOBOK