Upphov: Skans, Ulrik, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstålsformad amulett

Eldstålsformig amullet av järn.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstålsformad amulett
  • Amulett
Material
Järn
Antal
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
267201_HST
Andra nummer
  • Undernummer: F
  • FID: 267201
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1872
Fyndplats