Föremål

Visitkort från Maria af Sandeberg.

Ett visitkort från Maria af Sandeberg, daterat 1911. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Datering 1911
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.765._HWY