Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstpil dalpil

Lansettliknande spets med fyrsidigt tvärsnitt övergående i tånge. Skaft av trä, bakåtvidgat med skåror för vingar. Rester av den ena vingen finnes. Framtill lindning med snören samt rester av rött lack.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material Stål, Trä, Snöre, Lack
Storlek Längd 102 mm (ståldel)
Antal 1
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 6933_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 06:4266:1