Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

balja t yatagan 7550

Upptill (som munbleck) ett 71 mm brett förgyllt parti av tvinnade trådar, däremellan rader av små silverkulor samt tre breda genombrutna flätband. Nedre kanten med en rad kulor från vilka utgår nedåtriktade blad. På insidan liten vertikal bygel. På baljans mitt ett 67 mm brett parti utan silverplåt, med ett brett band av grönaktigt textilmaterial, på dess utsida med svart: No 7". Släpsko liten, trekantig, genombruten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning dolkbalja
Kategori Baljor och fodral
Material
 • Trä
 • Textil
 • Silver
Storlek
 • Vikt 600 g
 • Bredd 63 mm
 • Längd 776 mm
Teknik
 • Filigran
 • Drivning
 • Ciselering
 • Förgyllning
Antal 1
Datering 1780 – 1799

1700-talets slut

Tillverkningsplats Osmanska riket
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper Färg: Grön
Föremålsnummer 7551_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4373:b
Litteratur
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV
Relaterat föremål 7550_LRK