Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tallrik

TALLRIK. Av s. k. flintporslin. Glasyren något grågul. Rund, flat, med kälformig långsluttande kep och snett utstående, rakt brätte med dekor i relief; på låg smal fotkant. Inre delen av brättet med flätmönster i relief, yttre delen genombruten i ett mönster av bågar (s. k. romerska bågar). På insidan runt botten en smal rand i gredelint, kring kepens överkant en bredare dylik i samma färg, runt flätningens och bågarnas yttre del likaledes en dylik. På bottnens utsida en stämpel. Höjd 2,1 cm, diameter 21,9 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tallrik
Kategori
  • Tallrikar
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Höjd 2.1 cm
  • Diameter 21.9 cm
Teknik
  • Glasyr
  • Relief
Datering 1800 – 1820

1800-talets början

Tillverkningsplats
Inskription Signatur/Påskrift: På bottens utsida instämplad fabriksmärke
Föremålsnummer XLVI:XI:E.o.01._HWY