Foto: Östling, Matti, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hirschfängare

Fäste korsformigt med kraftigt reliefskulpterad, upptill breddad kavel av elfenben, vars översida är belagd med en långsträckt oval, reliefornerad kappa av förgyllt silver. Pareranordning av samma metall, i form av i sin helhet reliefornerade, raka parerstänger och en tämligen liten, oval parerplåt, kupig och något nedåtböjd. Orneringens genomgående motiv är utformad i hög relief, föreställande jagande hundar och villebråd. På knappen - hund jagande råbock, på kaveln - ett runtom sammanhängande motiv, upptill hundar och kronhjortar, därnedanför hundar och vildgaltar, nedtill på utsidan ett lejonhuvud. Parerstängerna formade som rakt utstående hundar med en and i gapet. På parerplåtens översida en hare, den undre formad som en mussla. Krysset är på insidan snidat i låg relief, föreställande ett utsnitt av ett landskap, i mitten en lutande stubbe. Klinga rak, eneggad och med planslipad rygg. Spetspartiet tvåeggat. Starka delen med etsad ornering mot blånerad botten. Orneringen på båda sidor jaktmotiv. På utsidan närmast basen en stående jägare med jaktspjut och horn, framför honom två hundar och en räv, två hundar och en bock samt två hundar och en vildgalt. Orneringens ram avslutad med en fågel. På insidan en springande jägare med jaktspjut och horn, framför honom två hundar och en kronhjort, två hundar och en björn samt två hundar och ett lejon. Orneringens ram avslutad med en fågel med bakåtvänt huvud. Upptill utmed de ornerade fälten inskription i skrivstil, på utsidan: "Jagen und vihl fangen, darnach hat man erlangen", på insidan: "Im unglückh fro,wer kan also".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hirschfängare
Kategori Blankvapen
Material Stål, Silver, Elfenben
Storlek Längd 758 mm (klinga), Bredd 38 mm (klinga)
Teknik Etsning, ciselering, Förgyllning, Snideri
Antal 1
Datering 1672 (1672-1678 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Ägare: Karl XI av Sverige, Ägare: Ludvig VI av Hessen-Kassel
Inskription Dekor: två hundar och ett lejon, Dekor: två hundar och en bock, Dekor: två hundar och en vildgalt, Dekor: stående jägare med jaktspjut och horn, framför honom två hundar och en räv, Dekor: två hundar och en björn, Dekor: springande jägare med jaktspjut och horn, framför honom två hundar och en kronhjort, Signatur/Påskrift: Im unglüch fro, wer kan also, Signatur/Påskrift: Jagen und vihl fangen, darnach hat man erlangen, Signatur/Påskrift: Jagen und vihl fangen, darnach hat man erlangen, Signatur/Påskrift: Im unglüch fro, wer kan also
Föremålsnummer 10874_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3893:a