Föremål

Ancient fvnerall monvments within the vnited monarchie of Great Britaine, Ireland, and the islands adiacent ... Composed by the studie and trauels of John Weever ... London, printed by Thomas Harper. 1631. And are to be sold by Laurence Sadler at the signe of the golden lion in little Britaine.

Band av sprängd kalv. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1631, 1600 (1631; 1600 (bandets tillverkning); 1631 (tryckår))
Tillverkningsplats London
Tillverkare Sadler, Lawrence (Förläggare), Harper, Thomas (Tryckare), Weever, John (Författare), Cecill, T (Gravör)
Föremålsnummer 108743_SKOBOK