Föremål

Journael van't geene vijf, Schepen, van Rotterdam, in't Jaer 1598. den 27. Juny, na de Straet Magalanes varende... tot den 21. January 1600, op welchen Dagh Capiteyn Sebald de Weert... t'Amsterdam, gedruckt by Gillis Joosten Saeghman...

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp.

Föremålsbenämning resor
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1663, 1600 (1663; 1600 (bandets tillverkning); 1663 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Sichem, Christoffel II van (Gravör), Weert, Sebald de (Författare), Saeghman, Gillis Joosten (Utgivare)
Föremålsnummer 108742_SKOBOK