Föremål

Zwey Kleinoter Ottho Werdmüllers. ... geprediget. Das erste: trost vnd hüf in allerey Trübsalen ... Das andern wie sich ein jeder Tod bereiten, ... Gedrucht zu Sigen in der Grafschaft Naszaw Catzenelnbogen, ec durch Christoff Raben. MDXCVI

Pergamentband med guldtryckt titeletikett. Pärmfyllnad av trä. Blått snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1596, 1500 (1596; 1500 (bandets tillverkning); 1596 (tryckår))
Tillverkningsplats Sigen
Tillverkare Rab, Christoph (Tryckare), Werdmüller, Otto (Författare)
Föremålsnummer 108841_SKOBOK