Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tändsticksaskar, säkerhetständstickor

TÄNDSTICKSASKAR, sex stycken. Av asp. Rektangulära, bestående av en i holk skjutbar låda. Askarna fyllda med tändstickor, av asp, med brun tändsats. Höjd: 2 cm.;längd: 8 cm.; bredd: 3,8 cm. Inköpta av Walther von Hallwyl år 1910 hos en handlande i Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tändsticksask
Kategori
  • Tändsticksaskar och etuier
  • 14. XIV Rökdon m. m.
Material Asp
Storlek
  • Höjd 2 cm
  • Bredd 3.8 cm
  • Längd 8 cm
Föremålsnummer XIV:I.a.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1934
Titel
TÄNDSTICKSASKAR, sex stycken.
Text
Af asp. Rektangulära, bestående af en i en holk skjutbar låda, klädd med blått papper; å holkens öfversida en gul etikett, hvarå tryckt i svart: Jönköpings Tändsticksfabriks Patent PARAFFINERADE SÄKERHETS-TÄNDSTICKOR utan svafvel och fosfor Tända endast mot lådans plån. Vid hvardera ändan två prismedaljer, till vänster från Paris 1867 och 1855, till höger från London 1862 och från Stockholm 1866, snedt öfver i rödt stämpladt: IMPREGNERADE, å bottnens utsida i svart fabriksmärke. Askarna fyllda med tändstickor, af asp, med brun tändsats. Höjd: 2 cm.; längd: 8 cm.; bredd: 3.8 cm. Inköpta af Walther von Hallwyl år 1910 hos en handlande i Stockholm. Pris: Kr. 0:12 (pr ask Kr. or02).