Föremål

Brev inkommande

1877:1 B - Brev inkommande: A-E Bergdahl, C. Fr. Voxna Berner & Nielsen. London Berner & Nielsen. Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1877
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.40._HWY