Föremål

Then wählbelönte Israël ... uthi en christelig lijkpredikan tå ... Herr Johan Westphal herre til Näszby coh Sundby ec. blef ... befordrat uti sin hwilokammar som skiedde den 24 april åhr 1710 uthi Taxinge kyrkia. Enfaldigt framstälte Daniel Bodelius ... Strängnäs tryckt af Baltzar Widman kongl. coll. booktr.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter varav flera lunthäftade som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 23 skrifter samlade i en volym.

Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
Likpredikan
Kategori
  • Böcker
  • Likpredikningar
Material
lumppapper
Storlek
Bredd 105 mm (Ryggen)
Teknik
Inbunden
Datering
1700

1710; (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Föremålsnummer
96030_SKOBOK
Historisk person
Westphal, Johan von (Omnämnd, avliden)
Historisk plats
Historisk händelse
Associerat ämne
Begravning (Omnämnd på/i)
Del av
111681_SKOBOK (Sammanbunden med andra skrifter i kolligatband.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium