Föremål

Then wählbelönte Israël ... uthi en christelig lijkpredikan tå ... Herr Johan Westphal herre til Näszby coh Sundby ec. blef ... befordrat uti sin hwilokammar som skiedde den 24 april åhr 1710 uthi Taxinge kyrkia. Enfaldigt framstälte Daniel Bodelius ... Strängnäs tryckt af Baltzar Widman kongl. coll. booktr.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda skrifter varav flera lunthäftade som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 23 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 105 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering 1700

1710; (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Strängnäs
Tillverkare
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 96030_SKOBOK
Historisk person Westphal, Johan von (Omnämnd, avliden)
Historisk plats Taxinge kyrka, Taxinge socken (Omnämnd på/i)
Historisk händelse Begravningen av Johan von Westphal (Omnämnd på/i)
Associerat ämne Begravning (Omnämnd på/i)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium