Föremål

Stånddrabantvärja, klinga och fäste ej ursprungligen samhörande. Sverige. Fäste c. 1800, klinga m: 1685 (till kommissvärja m: 1685).

Fäste av mässing, typ utan handbygel. Knapp med oval kontur och med runt tvärsnitt, nitknapp tämligen stor, med hals. Parerstänger raka, profilerade, förhållandevis korta. På utsidan kryssbygel med vidgat slätt mittparti, sträckande sig mellan parerstängernas mittpartier, bygeln plan med bågformigt inböjda ytterändar. Kavel klädd med (nött) svärtat skinn, glest lindat med tvinnad mässinstråd; upptill och nedtill ringa av slät mässing, ornerad med raka bårdlinjer. Klinga modellenlig till kommissvärja m: 1685, delvis med fläckar av gravrost. Proberstämpeln P på utsidans bas.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Mässing
 • Skinn
 • Mässingstråd
 • Stål
Storlek
 • Längd 1050 mm
 • Bredd 136 mm
 • Längd 855 mm (klinga)
 • Bredd 36 mm (klinga)
 • Vikt 1190 g
Teknik tvinning
Antal 1
Datering 1800

1800 cirka

Fysiska egenskaper Färg: Svart
Föremålsnummer 13075_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3705:12
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 58
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 58
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 58
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 58
Relaterat föremål 13071_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Stånd Drabants Parad kläder till större delen
Text
..... 36 (ändrat till 2) Wärjor med baljor i marg. 2 på do och 45 lösa på h sida - 2 Värjor på mannequinerne och 45 lösa, derat 11 varit Konungen enskildt tillhörige, af hwilka sednare dock 6 skadade (?) Rubrik: Stånd Drabanters Paradkläder Sida: 41 Anmärkning: på h sida - uppsatte på 2ne mannequiner med maskar och peruker
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Stånd Drabants paradkläder
Text
47 Wärjor med baljor, deraf 2 på Korprals och wice Korporals Mannequinerne och 45 lösa 77). 11 hafwa warit Konungen Oscar enskilt tillhörige och af dessa äro 6 skadade. 77) munbleck och doppsko på en del borta Rubrik: Stånd Drabanters Paradkläder Sida: 39 Anmärkning: endast 1 i 1867 sid 73 ex B