Föremål

Serafimerorden bröstband

Omonterat bröstband av ljusblå sidenmoaré, draget genom ringen på kors nr 1730.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband bröst-
Kategori Ordensband
Storlek Längd 130 mm, Bredd 35 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1731_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:76