Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Elma Rålamb.

Ett visitkort från Elma Rålamb, daterat 1930, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Lyceumklubben Birgerjarlsgatan 5. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1930
Tidigare ägare Rålamb, Elma
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.751._HWY