Föremål

Ordensband, Serafimerorden (?).

Omonterat halsband av blekblå sidenmoaré.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband axel-
Kategori Ordensband
Storlek Längd 720 mm, Bredd 60 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1726_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:74