Föremål

Bruk, Egendomar, Dokument, Kartor, Inventarieförteckning, Ritningar, Brandförsäkringshandlingar, Förlag, Beräkningar, Protokoll, Verifikationer, Inteckningshandlingar, Revision, Borgensförbindelser, Domboken, taxeringsuppgift, Åtkomsthandlingar

Dokument, Alstermo bruk - Beskrivning och inventarieförteckningar - Brandförsäkringshandlingar - Förlag och beräkningar - Ingenjör Lönnerbergs arbete vid Alstermo bruk - Inteckningshandlingar och borgensförbindelser - Kartor och ritningar - Kontraktshandlingar - Protokoll vid auktion 1892 - Revision - Taxeringsuppgift 1882 - Utdrag ur domboken 1890 - Verifikationer - Åtkomsthandlingar 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Bruk och egendomar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Alstermo
Föremålsnummer LXIV:II:A.f.a._HWY