Föremål

Fotografi. Davidstornet och Hippicustornet, Jerusalem.

Davidstornet och Hippicustornet, Jerusalem. Text på originalet: "Tower of David and Hippicus/Tour de David et d'Hippicus". Fotografierna LXVI:N.01.-180. kommer från resan till Palestina och Syrien som Wilhelmina och Walther von Hallwyl gjorde den 30 mars-27 april 1901. De lämnade Sverige den 5 november 1900 för Egypten, där de stannade till den 28 mars 1901, då de fortsatte till Palestina. Med på resan var Wilhelminas sällskapsdam, fröken Ida Uhse. Den 27 april fortsatte de till Turkiet och Mindre Asien. De mindre fotografierna (utom de från Samos) LXVI:N.90.-100. är tagna av Wilhelmina själv, under en resa till häst från Jerusalem till Damaskus 8-20 april 1901. Övriga fotografier är inköpta av Wilhelmina i Jerusalem, Damaskus och Beirut. Alla uppgifter kommer från Ida Uhses reseanteckningar.

Datering 1901 – 1901 (Senast 1901)
Föremålsnummer LXVI:N.50._HWY