Föremål

Storhertig Adolfs o Adelheid guldbröllopsminnesmedalj

Åtsida: hertigparets porträtt, halsbilder, profil h, vid avsnittet signatur: "A. BUERSCH SC". Frånsida: monogram krönt av sluten krona, två A:n i olika stilsorter, två korslagda blommande kvistar, nertill text: "1851 23 APRIL 1901". Band av blå sidenmoaré med gula kantränder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Minnesmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver, Sidenmoaré
Storlek Diameter 28 mm
Antal 1
Datering 1901
Tillverkningsplats Luxemburg
Tillverkare Buersch, A., SC (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Blå, Färg: Gul
Föremålsnummer 1814_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:348