Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Urmakarsvarv av stål.

Stång med rektangulär genomskärning, fasthålles av två fästen med vingbultar, ringformade vingar. Två dockor med gängade dubbar. Den vänstra docken fast, den högra rörlig. En support. Trissa med två storlekar, svarvad i ett stycke bok och fastsatt vid en ställbar, vinkelböjd ståndare, vid rörligt fäste på stången. På ståndaren finns en böjd fjäder, anordning för drivning med trampa. Dockor och hållare fästade med vingbultar med ringformade vingar.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Svarv
Kategori Svarvstål
Material Stål
Storlek Höjd 500 mm, Längd 760 mm
Teknik Smide
Antal 1
Datering 1600 – 1699 (1600-tal)
Föremålsnummer 3912_SKO