Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Landshövding Cedercrantz.

Femton visitkort från Landshövding Conrad Cedercrantz. Första kortet daterat 1916, adress (nedre högra hörnet) Blasieholmstorg 11. Vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i nedre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917. Sjunde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1930, handskrift (nedanför namnet) "........".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1930

1916 - 1930

Tidigare ägare Cedercrantz, Conrad
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.160._HWY