Föremål

Rapporter, Rekvisitioner, Slutsedlar, Skeppningsdokument, Fakturor, Kontrakt

1878:7 R-T - Rapporter från: Sunnerstaholm och Dalfors Voxna bruk, timmerhandel och timmeragenter (Kassarapporter) - Rekvisitioner - Skeppningsdokument - Slutsedlar - Trävarufakturor - Trävaru- och järnkontrakt

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1878
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.53._HWY