Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Coldinuorden 8:e gradens kors, Sverige

Har enligt uppgift tillhört presidenten, friherre Gustav Adolf Reuterholm (1756-1813). Latinskt kors av gulmetall (förgyllt?) mattpunsade armar med blanka kanter, över den tvärgående korsarmen hängt ankare med trossen lindad om korsets nederdel, på den övre korsarmen relieftext: IHS. Frånsida: Mattpunsade armar med blanka kanter, på korsmitten femuddig stjärna, på korsarmarna bokstäverna: L I C A, över den högra armen hänger ena ankarklon. På övre korsarmens översida en ring, däri fäst bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Gulmetall
Storlek Vikt 48 g, Bredd 55 mm, Höjd 82 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1780 – 1799 (1700-talets slut)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Gustaf Adolf, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Inskription Dekor: stjärna, 5-uddig, Dekor: ankare, Signatur/Påskrift: I H S, Signatur/Påskrift: L I C A
Föremålsnummer 932_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:154