Föremål

Vervola van't cabinet der Mineralen of de goude son der philosophen. t'Amsterdam gedruckt voor den autheur. Zijn mede te bekommen by Johannes Janssonius van Waesberge. 1675 [2:a titelbl.:] ... door Goossen van Wreeswyk ...

Rygg och hörn av pergament. Pärm av marmorerat papper. Pärmfyllnad av papp. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1675, 1600 (1675; 1600 (bandets tillverkning); 1675 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Vreeswyk, Goossen van (Förläggare), Vreeswyk, Goossen van (Författare), Janssonius van Waesbergen, Joannes (Tryckare)
Föremålsnummer 109289_SKOBOK