Föremål

Peru [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 11. Amsterdam, 1662]

[Amstelodami Guiljelmus Blaeuw excudit.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser mellan år 1630, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 58.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 111007_SKOBOK