Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hjullåspistol - Braunschweig

Rund, slätborrad, blånerad pipa med åttsidig kammare och trumf. Rektangulärt, böjt svansskruvblad, avbrutet och förlängt med nytt stycke, bladet något lägre än pipans ovansida. Pipans ovansida är försedd med etsad och förgylld, yttäckande ornering i låg relief mot prickbakgrund i form av band-och rullverksornamentik med genier och maskaroner. På den kantiga delen en oförgylld medaljong med en förgylld bild av Justitia (?), profil v. På den runda delen en likadan medaljong med en krigare i antikiserande dräkt, profil h. Fästning: Två häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (varbygelns skruv) samt en, urpsr. två pipskruvar med förgyllda huvuden, den främre saknas. Förgylld, rund, välvd pipskruvmutter. Hjullås av tysk typ med plant låsbleck etsad och förgylld dekor med halvsittande, otydliga gestalter framför och bakom hjulet, den bakre till stor del dold av säkringen. Hjul fäst med förgylld ring med konturerad överkant samt kraftigt välvd kapsel med etsad, förgylld dekor, en dubbelörn i låg relief mot prickbakgrund. Fängpanna med streckdekor, lock med rörlig arm, grepp i form av en halvcylinder, rektangulär arm med streckdekor. Förgylld hane med baktill balusterformig, framtill åsad kropp och kantig hals. Rektangulära, från sidan rombiska käkar, underkäken lös, käkskruv med fyrsidigt huvud. Förgylld, balusterformig studel, oförgylld hanfjäder med framtill rundade kanter, baktill bladdekor, förgyllt, utanför låsblecket utdraget fjäderlöv. Tryckknappen saknas. Invändiga låsdelar ornerade med streckdekor, på hjulstudelns nederändar korsskraffering. Hjulaxeln avbruten och kedjan saknas. Säkring: Förgylld virvelsäkring med stort, knoppformigt grepp med ett djupt inskuret kryss, fjäder med nedåtsvängt löv vid hjulet, studel med kort bakre och lång främre arm, båda avslutade med löv. Fästning: Två låsskruvar från h. sida. Avtryckare: Rak, svarvad, förgylld avtryckare. Stock av trä med i vinkel mot pipan böjd, bakåt avsmalnande kolv med stor, rund kolvkula, d: ca 78 mm, h ca 58 mm. Stocken helt täckt av genombruten, förgylld kopparplåt (mässing?) i fyra delar, en del över kolvryggen, en del över resten av stocken samt två halvor på kolvkulan, över skarven på kolvkulan en välvd ring, flankerad av sicksackränder. Beslags- och rankdekor, delvis i hög relief. På kolvens sidor rankverk i relief mot prickpunsad bakgrund. Vid låsskruvarna figurscen, Pyramys och Thisbe och lejonet i landskap, flankerat av två i rankverk övergående tritonliknande figurer. På kolvens undersida beslagsornamentik med fruktknippen, på främre delen en trofégrupp, över laddstocksrännan ett graverat nätmönster. På blecket på kolvryggen beslagsornamentik med fruktknippen, baktill en herm, därframför Eva i landskap, över svansskruvbladet ett ansikte omgivet av två lagerkvistar. Kolvkulans dekor indelad i tre fält, de två främre åtskiljda av mittringen, på det främre fältet beslagsornamentik med ovala, välvda fält, på det bakre beslagsornamentik med fruktknippen och kerubansikten. Rund centrumplatta med kantring, reliefdekor i form av ryttare i antikiserande rustning med lyft svärd och fladdrande mantel. Beslag: Varbygel av förgyllt stål med balusterformigt mittparti, framstolpen fäst med krysskruven, bakre stolpen inskruvad i kolven, skruven avbruten och fastklämd med spik. Tillbehör: Laddstock av trä, l: 286 mm, famtill ett invändigt gängat, förgyllt stålrör, l: 40 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material Trä, Stål, Koppar
Storlek Längd 298 mm (pipa)
Teknik Förgyllning, Etsning, Stålsnitt, drivning, ciselering
Antal 1
Datering 1580 – 1599 (1500-talets slut)
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige
Inskription Dekor: örn, dubbel, Dekor: trofégrupp, Dekor: herm, Dekor: tritoner, Dekor: keruber, Dekor: ryttare antikiserande rustning s, Dekor: krigare antikiserande
Föremålsnummer 12722_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3846