Föremål

Huvudlag, ett av tre, (?)

Stångbett av stål, stängerna på utsidan klädda med reliefornerad förgylld mässing, med kanter i form av pärlbård och längsgående lagerranka. Bucklan med lagerkrans, inom denna femuddig stjärna. Nedtill lekare med ring (för tyglarna) upptill rektangulärt hål för sidostyckena och krokar med kindkedja. Huvudlag av rött läder (saffian) med söljor av förgylld mässing och kantbroderier av dubbel löst tvinnad guldtråd. Sidostycken 20 mm breda med rektangulära söljor med ornering av tuktad bladbård. Sidostycken övergående i nackrem, denna tvådelad, den bakre övergående i käkrem med två söljor samt hällor genombrutna med bladornering. Pannband 57 mm brett mitt fram med beslag i form av två gripar hållande en, med kunglig krona krönt och med strålar omgiven rund sköld av blå emalj med tre kronor. Vid pannbandets fästen två lika runda beslag. Nosband 56 mm brett mitt fram med lika beslag som på pannbandet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Huvudlag
Kategori Huvudlag
Material
  • Stål
  • Mässing
  • Saffian
  • Guldtråd
Storlek Vikt 1500 g
Teknik
  • ciselering
  • Förgyllning
  • Broderi
Antal 1
Datering 1840 – 1860

1800-talets mitt

Inskription Dekor: riksvapen Sverige tre kronor, krönt, sköldhållare gripar
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 6248_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4004:c
Relaterat föremål Samhör med: 6249_LRK (Samhörande med bridong nr 6249 (ej kat.))
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Betsel
Text
Hufwudlag och Tyglar af rödt saffian med ciceleradt beslag och Swea Wapen emailleradt på stjern- och nosbanden. Bridon af guldgalon och martingal af rödt saffian. Ländstycke Rubrik: Inventarium öfwer Betsel, Sadlar, Eschabraquer, Pistoler m.m. som, tillhörige H. M. Konungens Hofstall blifwit år 1851 aflemnade till Kogl. Lif Rustkammaren för att derstädes förwaras, upprättadt år 1 Sida: 81 Nr. i föreg. inv.: 3 Anmärkning: ex B sid. 149