Föremål

Very Old "Reserve"

"VERY OLD RESERVE", Tarquinio T da Camara Lomelino, Madère, en helbutelj Av mörkgrönt glas. Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt. Etikett vit, på densamma text och tre riksvapen (Portugal, Sverige-Norge samt Italien) i svart, prismedaljer i guld samt övertryckt text i rött. Kapsylfragment av förtent bly, rödfärgat. Höjd: 29,8 cm.; diameter: 8 cm.

Museum Hallwylska museet
Storlek
  • 8
  • 29.8
Föremålsnummer III:VI:E.05._HWY