Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Very Old "Reserve"

"VERY OLD RESERVE", Tarquinio T da Camara Lomelino, Madère, en helbutelj Av mörkgrönt glas. Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt. Etikett vit, på densamma text och tre riksvapen (Portugal, Sverige-Norge samt Italien) i svart, prismedaljer i guld samt övertryckt text i rött. Kapsylfragment av förtent bly, rödfärgat. Höjd: 29,8 cm.; diameter: 8 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska för madeira
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 8 cm
  • Höjd 29.8 cm
Föremålsnummer III:VI:E.05._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
»VERY OLD RESERVE», Tarquinio T. da Camara Lomelino, Madère, en helbutelj.
Text
Af mörkgrönt glas. Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt. Etikett hvit, å densamma text och tre riksvapen (Portugal, Sverige-Norge samt Italien) i svart, prismedaljer i guld samt öfvertryckt text i rödt. Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt. Höjd: 29.s cm.; diameter: 8 cm.