Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

stämpel

Avlång smal skiva, på vars undersida i relief: W. v. HALLWYLS STERBHUS (avtryck, se Planschverket). Skivan fäst på en rektangulär träklots. Tillhört inventarierna på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, inrymt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921 - 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning stämpel
Kategori
 • Stämplar
 • 02. II Kontorets inventarier
Material
 • Gummi
 • Trä
Storlek
 • Bredd 1.1 cm (klots)
 • Höjd 1.8 cm (klots)
 • Längd 5.2 cm (klots)
 • Höjd 8.5 cm
Teknik
 • Relief
 • Svarvning
 • betsat
 • fernissat
Inskription Signatur/Påskrift: På klotsens ena långsida en aluminiumskylt, varpå i svart Centraltryckeriets Stämpelfabrik, Stockholm
Föremålsnummer II:VI:B.o.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
STÄMPEL.
Text
Af gummi, med träskaft. Aflång smal skifva, å hvars undersida i relief: W. v. HALLWYLS STERBHUS (aftryck, se Planschverket). Skifvan fast på en rektangulär träklots. Skaft svarfvadt, päronformigt, brunbetsadt och fernissadt. Å klotsens ena långsida en aluminiumskylt, hvarå i svart (orig. V2): Centraltryckeriets Siämpelfabrik STOCKHOLM Höjd: 8.5 cm. Klots, höjd: 1.8 cm.; längd: 5.2 cm.; bredd: 1.1 cm. Tillhört inventarierna å Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, inrymdt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921—1930.