Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från fil. doktor Otto M. Höglund.

Tjugotre visitkort från Otto M. Höglund. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet är utan datum. Fjärde kortet är utan datum. Femte kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Sjätte kortet daterat 26.01.1914. Överlämnat i samband med Walther von Hallwyls 75-årsdag, 26 Januari 1914. Sjunde kortet daterat 1916. Åttonde kortet daterat 1916. Nionde kortet daterat 1917. Tionde kortet daterat 1917. Elfte kortet daterat 1917. Tolfte kortet daterat 1917. Trettonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1918. Sextonde kortet daterat 1919. Sjuttonde kortet daterat 1919. Artonde kortet daterat 1919. Nionde kortet daterat 1919. Tjugonde kortet daterat 1919. Tjugoförsta kortet daterat 1920. Tjugoandra kortet daterat 1921. Tjugotredje kortet daterat 1922.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1922

1914 - 1922

Tidigare ägare Höglund, Otto Magnus
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.429._HWY