Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Fat

FAT. Runt, med plan botten och kälformig kep samt snett utstående, konturerat brätte. Formen skev. Dekor: I relief samt i färger på ljusgrå tennglasyr. Godset blekgult. På bottnens insida inom en stavformig ring en landskapsbild med en bergsplatå i ljusbrunt och grönt med två tornliknande ruiner. På ringen runt bottnen tre ränder i brunt. På kepens och brättets översida i relief S-formiga akantusbladliknande ornament, ställd två och två mot varandra; mellan de så sammansatta vid ytterkanten en inåt vänd maskaron med palmettliknande skägg, från vilken en rad av fyra kulor nedhängande. Dekoren med konturteckning i brunt, på bottnen mellan reliefdekoren runtom gående ränder i samma färg. Kring brättets ytterkant en brun rand. På brättets utsida åtta utåtvända bladornament i brunt. Höjd 3,6-4,6 cm, diameter 47,5 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Fat
Kategori
  • Askar, bägare och fat av glas och keramik
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Teknik
  • Tennglasyr
  • reliefornament
Datering 1700 – 1799

1700-tal

Tillverkningsplats Italien
Tidigare ägare Scavini, Alessandro
Föremålsnummer XLVI:VI:D.b.04._HWY