Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1900 – 1918

1900-1918

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.65._HWY
Delar