Föremål

Aktier

Aktier (Värdelösa aktier) 3 volymer. Folianter, Band (helt tyg) som II:A.a. Volym 1 1. Aktiebolaget Förenade Tidningar 39 aktier 2. Aktiebolaget Kolm 5 aktier 3. Aktiebolaget Laval Zink 3 aktier 4. Aktiebolaget Litholith 1 aktie 5. Aktiebolaget Mars 2 aktier 6. Aktiebolaget Nya Dagligt Allehanda - Vårt Land 7 aktier 7. Aktiebolaget för Nya Tändsticksfabriken i Stockholm 1 aktie 8. Aktiebolaget Orsa Stenhuggeri 191 aktier 9. Aktiebolaget Palmecrantz & Co. 5 aktier 10. Aktieboalget Sala Zink 4 aktier 11. Aktieboalget Saxberget 5 aktier Volym 2 12. Stora Bryggeriet 10 aktier 13. Torffabrikerna Turba 101 aktier 14. Tourbière 2 aktier 15. Uplans-Posten 1 aktie 16. Ericsons, Sten, Verkstads Aktiebolag 4 aktier 17. Gefleborgs Tidnings Aktiebolag 9 aktier 18. Granefors Koppar- och messingsfabriks Aktiebolag 1 aktie 19. Guillemot, Louis 1 aktie 20. Helsingborgs Stenkolsgrufve Aktiebolag 1 aktie 21. Långholmens Nya Varfs- och Mekaniska Verkstads AB 5 aktier 22. Nya Aktiebolaget Turba 78 aktier 23. Nya Ångbåtsbolaget Mälaren 1 aktie 24. Svanbäcks, O. L., Boktryckeri AB 2 aktier 25. Sydfinska Ångfartygs Aktiebolaget 1 aktie 26. Wenersborgs Läderindustri AB 1 aktie 27. Wideqvist, Joh. Läder- och Remfabriks Aktiebolaget AB Stockholms Förenade Läder- och Remfabriker 4 aktier Volym 3 1. Bolagsordning för Musik & Bokförlags AB Cecilia 1 st. Musik & Bokförlags AB Cecilia, 1 st. aktiebrev à 10 aktier 2. Tidnings- & Förlags AB Dagbladet, Göteborg 7 aktiebrev à 1 aktie vardera 6 aktiebrev à 5 aktier vardera 3. Elektiska AB Volta, Stockholm 1 aktiebrev à 10 stamaktier 4 aktiebrev à 50 stamaktier 4. Bolagsordning för AB Granefors Koppar- och messingsfabrik 9 st. Granefors Koppar- och messingsfabrik AB 13 aktiebrev 5. Bolagsordning för AB Litholith, 20 st. AB Litholith 21 aktiebrev 6. AB för Nya tändsticksfabriken i Stockholm 8 lottbrev 7. Nya Ångbåtsbolaget Mälaren 1 lottbrev à 10 aktier 8. Peat Industries, Ltd. 1 st certifikat på 500 aktier 9. AB Sagria (Sultitelma AB) 9 aktiebrev à 10 aktier vardera 1 aktiebrev 10. Bolagsordning för Siljans Järnvägs AB 1 st. 2 aktiebrev à 100 aktier vardera 11. Bolagsordning för AB Svenska Afvelshönseriet 1 st 2 aktiebrev 12. Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen 2 aktiebrev à 5 aktier vardera 3 aktiebrev 13. Sydfinska Ångfartyg AB 3 aktiebrev 14. AB Gunnar Tisells Tekniska Förlag 10 aktiebrev à 10 aktier vardera 15. AB Uplands-Posten 4 aktiebrev 16. Wenersborgs Läderindustri AB 4 st bolagsordningar 4 aktiebrev 17. Aktiebolaget Värdeförvaltning, 10 aktiebrev à 10 aktier vardera 18. AB Ytterstfors- Munksund 3 aktiebrev à 10 aktier vardera 5 aktiebrev

Museum Hallwylska museet
Föremålsnummer LXIV:II:A.c._HWY