Föremål

Sidsta Äreminne öfwer...Grefwe Herr Nicolaus Brahe, ...Då hans sal. Lekamen med hög och förnäm Lijkfärd blef begrafwen Anno 1701 i Januarii Månad...af Ostano Pihl

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1701
Tillverkare Pihl, Ostanus (Författare)
Avbildad Brahe d.y., Nils
Föremålsnummer 111100_SKOBOK