Föremål

Encomion regni Daniæ. Det er: Danmarckes riges lof, oc dets høyloflige konge riges tilhørige provinciers, øers... beskrifvelse: item, kongelige kroninger... Prentet i Kiøbenhaffn, aff Peter Hake, aar 1654. (Graverat titelblad:) ...paa Jørgen Holst bogf. bek.

Band av sprängd kalv m. dekor, rygg. Filet. Pärmfyllnad: papp. Röd- och brunstänkt snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1654, 1600 (1654; 1600 (bandets tillverkning); 1654 (tryckår))
Tillverkningsplats Köpenhamn
Tillverkare Holst, Jørgen (Förläggare), Lauridsen Wolf, Jens (Författare), Halle, Peter (Tryckare)
Föremålsnummer 109169_SKOBOK