Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Carl Gustaf Rothelius.

Fjorton visitkort från Carl Gustaf Rothelius. Första kortet daterat 1914, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1914, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. nionde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1921. Adress (nedre högra hörnet) Ljusne.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare Rothelius, Carl Gustaf
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.743._HWY