Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Porträtt

Kopia från 1700-talet efter ett original tillskrivet Arent Lamprecht målat 1611 (Statens porträttsamling på Gripsholm, Grh 928). Denna kopia avbildar endast ett parti av originalporträttet. -"- An 18th century copy of an original ascribed to Arent Lamprecht and painted in 1611 (National Portrait Collection, Gripsholm, Grh 928). This copy reproduces only part of the original portrait.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Porträttmåleri, Porträtt
Kategori Porträtt, 32. XXXII Tavlor
Material Duk
Storlek Bredd 46 cm, Höjd 59.5 cm
Teknik Oljemålning
Datering 1700 – 1799 (1700-tal)
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Lamprecht, Arent (Konstnär)
Tidigare ägare Givare: Kempe, Wilhelm Heinrich
Avbildad Messenius, Johannes
Föremålsnummer XXXII:B.05._HWY