Föremål

Rapporter, Journaler, Ericslund, Mejeri, Järn, Spik

Rapporter och journaler. Ericslunds egendom 2 volymer Volym 1 1866-1904: Kassarapporter forts. Volym 2 Kassarapporter Mejerirapporter Järn och spikjournal

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Egendomar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Ericslund
Föremålsnummer LXIV:II:B.c.a.d._HWY