Upphov: Huber, John-Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Slipsten

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Slipsten
Kategori
Hantverk och redskap
Material
Bergart
Antal
1
Tidsperiod
Odaterad
Föremålsnummer
45478_HST
Andra nummer
Undernummer: 723
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1890
Fyndplats