Föremål

Ordenstecken och axelband för broder av generalkommendörsgraden av Amaranterorden.

Versaler : I relief på framsidan "Memoria Dulcis" samt i mitten "AV". I relief på baksidan "D.6.Januarii 1653. D.24.Julii 1760".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Amaranterorden tecken
Kategori Ordenstecken
Storlek Längd 1700 mm (band)
Antal 1
Inskription Signatur/Påskrift: AV
Föremålsnummer 3398_SKO