Föremål

Comedia poliscene Leonhardo Aretino autore scripta ( Kolofon: Impressum Viennae...per Joannem Singrenium...MDXVI

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1516
Tillverkningsplats Wien
Tillverkare Bruni, Leonardo (Författare)
Föremålsnummer 110190_SKOBOK