Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från M. A. Liljegral, porträtt- & Historiemålare, Skulptör.

Två visitkort från M. A. Liljegral, porträtt- & Historiemålare, Skulptör. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Kommunalgården, Huvudsta, (nedre vänstra hörnet) "...". Andra kortet daterat 1926. Handskrift "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1926
Tidigare ägare Liljegral, Martin Aronsson
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.545._HWY