Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

gissel

Gissel av hampa av tvådubbelt tvinnat rep med tre knutar med lindat handtag. Vidhängande pappersetikett med bläcktext "Inv.3937" på baksidan med blyerts Lrk 4176. Skänkt av konung Karl XV tillsammans med gnr 4176 a-m. Deposition till Statens historiska museum 1868, SHM 3937

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Tortyrinstrument
Kategori Vapen
Material Hampa
Storlek
  • Längd 650 mm
  • Bredd 24 mm
  • Vikt 60 g
Antal 1
Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6861_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4176:k
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Tortyrinstrument från Tyskland
Text
1 Gissel och en dubbel repstump med tre knutar Rubrik: Af Konung Carl XV till Museet skänkte Sida: 47 Anmärkning: sid. 87 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Tortyrinstrument från Tyskland: a) Halskrage af jern b) Handklåfvar af dito c) Tumskruf af dito d) Brandsax af dito, utan skaft e) Spansk stöfvel med skrufnyckel f) Brännmärke af järn g) Handknif med skaft af gjuten brons h) Vals af trä, besatt med jernpiggar, kallad späckad hare i) 2 jernmasker j) 2 masker af koppar k) Gissel och en dubbel repstump med tre knutar l) Lögnknif af trä med klocka och hvisselpipa m) Modell till en guillotin. Skänkte af kon. Carl XV. Se no 4159. Depositum k) återlmnad 1924. Tid. inv. nr.: 4176 Sida i föreg.inv.: 87