Föremål

kavaljersvärja , Tyskland

Fäste av reliefornerad (gjuten och ciselerad) förgylld mässing. Knapp närmast klotformig, nitknappen deformerad. Handbygel med rakt mittparti. Bakre parerstång avbruten (förkommen). Fingerbyglar spiralformigt inböjda. Parerplåtar njurformiga, den yttre något större än den inre. Orneringen av olika delvis otydliga mytologiska figurmotiv, på parerplåtarnas ut- och insida figurscenerier, på handbygelns mittparti en flöjtblåsande man. Kavellindning av tvinnad tunn koppartråd, varöver beslag av fyra vertikala smala spänger av stål (en söndrig), lagda i fyra rännor, spängerna upptill- och nedtill inträdda under en svagt fasettslipad ring likaledes av stål. Klinga rak, tvåeggad, starka delen med en c. 178 mm lång hålkäl, genombruten med runda hål och ränder; klingan i övrigt med tämligen hög, skarp mittås. Spetspartiet avkortat och uddformigt tillslipat.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Mässing
 • Koppartråd
 • Stål
Storlek
 • Längd 874 mm
 • Bredd 93 mm
 • Längd 710 mm (klinga)
 • Bredd 22 mm (klinga)
 • Vikt 550 g
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1700 – 1750

1700-1750

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare
Inskription Dekor: flöjtspelande man
Föremålsnummer 11334_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5463
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 165
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 165
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 165
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 165