Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

G. H. Mumm & Co.

G. H. MUMM & Co., Reims, extra dry, Goût Américain, en helbutelj Av mörkgrönt glas. Cylindrisk, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande. Etikett vit, på denna text i guld, däröver varumärke i guld med omskrift i rött, dessutom vid högra övre hörnet text i blått: "S:te Vinicole de Champagne Succ:r". Upptill kring skuldran ett brett pappersband, varpå i guld mot svart botten: EXTRA DRY G. H. MUMM & Co., på bandet en rund etikett, varpå firmamärke och text: GOUT AMÉRICAIN, i guld. Kapsylfragment av förtent bly, ljust gredelinfärgat, långt nedlöpande på halsen, på detsamma i blå relief: G. H. MUMM & Co. Höjd: 30,5 cm.; diameter: 9,3 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Flaska för champagne
Kategori
  • Flaskor
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Glas
Storlek
  • Diameter 9.3 cm
  • Höjd 30.5 cm
Föremålsnummer III:VI:M.05._HWY