Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

huvudlag Turkiet

Stångbett av förgyllt stål med stor ring. Sidostycken av smala läderremmar fästade vid bettet med bladformiga förgyllda stålbeslag. Sidostyckena delvis överklädda med flätade lädersnoddar och övergående i nackrem. Pannrem tvådelad, sammanbunden med en dubbel, röd, flätad nedhängande ca 145 mm lång silkessnodd avslutad med pompong och tre tofsar. Från pannremmen två rektangulära skygglappar klädda med röd sammet, kantade med silkesfrans och fodrade med brunt läder. Tyglar fästade vid bettet med ringbeslag av förgyllt stål, beslagen bladformiga. Tyglarna hopfästade med lekare i form av en 67 mm bred, spetsoval pompong med vulst i ena änden.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Huvudlag
Kategori
Huvudlag
Material
  • Läder
  • Stål
Storlek
Vikt 1020 g
Teknik
Förgyllning
Antal
1
Datering
1800 – 1820

1800-talets början

Föremålsnummer
7908_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3972
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
2ne Turkiska Hufwudlag af rödt läder med skyddlappar af rödt sammet och röda silkesfransar, samt försedt med röda slingade silkestyglar med dertillhörande munbett Tid. inv. nr.: 155 Sida: 54 Nr. i föreg. inv.: 92 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Tvänne Hufvud-Lag af rödt Läder med Skygglappar af rödt Sammet med röda Silkes Fransar, röda slingade Silkes Tyglar med sine Munbett och Complette beslagne (Turkiske) På h. sida - Dito Dito (flyttadte till Kgl. Slottet År 1823 Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 92 Sida: 447 Nr. i föreg. inv.: 92
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
2ne Turkiska Hufwudlag af rödt läder med skygglappar af rödt sammet och röda silkes fransar, samt försedt med röda slingade silkestyglar med dertill hörande munbett. Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 155 Sida: 75 Nr. i föreg. inv.: 92 Anmärkning: [oidentifierat] ex B sid. 139
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
2 st Hufwudlag af rödt Läder med Skygglappar af rödt sammet med röda Silkes fransar röda slingade silkes tyglar med fina munbett och Complette beslager (Turkiske). Tid. inv. nr.: 92 Sida: 16 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Turkiskt hufvudlag af gult läder; med skygglappar af rödt sammet, med röda silkesfransar; tyglar af gult läder med munbett af förgylt järn. Tid. inv. nr.: 3972 Nr. i föreg. inv.: 92 Sida i föreg.inv.: 139 Anmärkning: 88.154