Föremål

Rapporter

1903:6 R - Rapporter från: Brädgården Gruvorna Ljusne ladugård Ljusne sågverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1903
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.275._HWY